WORD BARISTA EN MELD JE NU AAN!

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhouding- verklaring ondertekend.